Love, Desire, Attachment

March, Sun 4th | 10.30am to 13.00 | with Gen Kelsang Tubchen | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

If we wish to enjoy good relationships, it is essential that we learn to distinguish between love and attachment. While love brings only good results and happiness, attachment brings only problems and suffering such as craving, jealousy, dependence and conflict.

During this workshop we will learn how to distinguish between these minds and free ourselves from attachment while cultivating a pure love for others. If we practice in this way our mind will remain peaceful, and our relationships will be enjoyable, stable and fulfilling.

The workshop will include talks and guided meditations in clear, easy-to-understand English. This workshop is suitable for complete beginners and those with more experience of meditation.

Workshop fee: 250 SEK (190 DKK) | students 150 SEK (115 DKK)

————————————————————————————————————————————————————————-

Kärlek, åtrå och bundenhet

Sön 4 mars | kl. 10.30-13.00 | med Gen Kelsang Tubchen | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

Om vi vill njuta av bra relationer så är det grundläggande att vi lär oss att skilja mellan kärlek och bundenhet. Medan kärlek ger goda resultat och lycka, ger bundenhet oss endast problem och lidande så som begär, svartsjuka, beroende och konflikt.

Under denna workshop kommer vi att lära oss att skilja mellan dessa sinnen och frigöra oss själva från bundenhet, medan vi utvecklar en ren kärlek för andra. Om vi tränar på detta sätt kommer vårt sinne att förbli fridfullt och våra relationer kommer att vara njutbara, stabila och infriande.

Workshopen kommer att innehålla föreläsning och guidade meditationer på tydlig lättförståelig engelska. Workshopen är lämplig för nybörjade och även för personer med mer erfarenhet av meditation.

Workshopsavgift: 250 SEK (190 DKK) – Students 150 SEK (115 DKK)