Living in the Moment

January, Sat 27th | 13.30-16.00 | With Gen Daö | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

In our busy lives we find it very difficult to relax and enjoy the moment. Even while we are doing things we like, our mind is never in the present – we are constantly making plans for the future, worrying about what might happen next, and never really feeling content.

On this course we will learn meditations to help us let go of this limiting mental habit. Through this we will develop a peaceful mind, be able to make the most of every moment of our life and begin to uncover its true meaning.

The workshop will include talks and guided meditations in clear, easy-to-understand English. This workshop is suitable for complete beginners and those with more experience of meditation.

Workshop fee: 250 SEK (190 DKK)| students 150 SEK (115 DKK)|

— Swedish —

Lev i nuet

Lördag 27 januari | 13.30-16.00 | med Gen Daö | Yoga Kendra Friisgatan 6C, Malmö

I dagens stressade liv kan det vara väldigt svårt att slappna av och njuta av nuet. Till och med när vi gör saker vi gillar är vårt sinne någon annanstans – hela tiden planerar vi för framtiden och oroar oss för vad som ska hända, och vi känner oss aldrig riktigt tillfreds.

På den här kursen lär vi oss meditationer som hjälper oss att släppa den här begränsande mentala vanan. Genom detta kommer vi att utveckla ett rofyllt sinne, få förmågan att använda varje ögonblick av livet på bästa sätt och att börja upptäcka meningen med livet.

Workshopen kommer att innehålla föreläsningar och guidade meditationer på tydligt, lättförståelig engelska. Denna workshop lämpar sig för nybörjare och dem med mer erfarenhet av meditation.

Anmäl dig här

Workshopsavgift: 250 SEK (190 DKK) | students 150 SEK (115 DKK) |