Att övervinna oro

2 december | 13.30-16-00 | med Gen Daö | Yoga Kendra Friisgatan 6C, Malmö

Oro och stress är växande och vanliga problem för människor i vår upptagna, moderna värld. Dessa sinnesstämningar hindrar oss från att uppleva frid och att njuta av livet.

Meditation är ett effektivt sätt att bekämpa negativa sinnesstämningar och skapa en känsla av mental frihet. Genom att skaffa sig erfarenhet av buddhistiska meditationstekniker och positivt tänkande kan vi lära oss att kontrollera vårt sinne, istället för att tillåta vårt sinne att kontrollera oss. Genom att lära oss att acceptera smärtsamma känslor, istället för att få panik över dem, kan vi behålla en ett lugnt och lyckligt sinne i alla situationer.

Workshopen kommer att innehålla föreläsningar och guidade meditationer på tydligt, lättförståelig engelska. Denna workshop lämpar sig för nybörjare och dem med mer erfarenhet av meditation.

Workshopsavgift: 250kr | students 150kr——————————– ENGLISH ——————————–

Overcoming Anxiety

2 Dec | 13.30-16.00 | With Gen Daö | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

Anxiety and stress are increasingly common problems for people in our busy, modern world. These states of mind prevent us from experiencing peace and enjoying life.

Meditation is an effective way to combat negative states of mind and create a sense of mental freedom. By gaining experience of Buddhist meditation techniques and positive thinking we can learn to control our mind, rather than allowing our mind to control us. By learning to accept painful feelings rather than being panicked by them we can keep a calm and happy mind in all situations.

The workshop will include talks and guided meditations in clear, easy-to-understand English. This workshop is suitable for complete beginners and those with more experience of meditation.

Workshop fee: 250kr | students 150kr |