Self-acceptance

April, Sun 29th | 10.30-13.00 | With Kelsang Daö | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

So much of our tension and unhappiness arises because we do not accept ourselves the way we are. We can be our own harshest judge and this can rob us of our confidence and peace of mind.

Buddha taught methods that enable us to truly accept ourselves and be at peace with ourselves. Developing deep self-acceptance is the first step to being able to change and abandon unhelpful habits.

This course will share some reliable methods for learning to accept ourselves. The workshop will include talks and guided meditations in clear, easy-to-understand English. This workshop is suitable for complete beginners and those with more experience of meditation.

Workshop fee: 250 SEK (190 DKK) | students 150 SEK (115 DKK)

————————————————————————————————————————————————————————-

Självacceptans

Sön 29 april | kl. 10.30-13.00 | med Kelsang Daö | Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

Så mycket av vår spändhet och olycka uppstår eftersom vi inte accepterar oss själva så som vi är. Vi kan vara våra hårdaste domare och detta kan stjäla vårt självförtroende och fridfulla sinne.

Buddha lärde ut metoder som möjliggör för oss att acceptera oss själva och att vara till freds med oss själva. Att utveckla djup självacceptans är det första steget för att möjliggöra förändring och överge ohjälpsamma vanor.

Denna workshop kommer att ge säkra metoder för att lära sig att acceptera sig själv. Workshopen kommer att innehålla föreläsning och guidade meditationer på tydlig lättförståelig engelska. Workshopen är lämplig för nybörjade och även för personer med mer erfarenhet av meditation.

Workshopsavgift: 250 SEK (190 DKK) – Students 150 SEK (115 DKK)