Posts Tagged "fridfullt sinne"

Meditationsklasser – “Mindfulness” – med Gen Daö Comments Off on Meditationsklasser – “Mindfulness” – med Gen Daö

Meditationsklasser – “Mindfulness” – med Gen Daö

Posted by

Meditationsklasser – “Mindfulness”

Undervisning och guidade mediationer

Teachings in English. Klasserna ges på lättförståelig engelska.
See English description below.

Onsdagar 1 – 15 november, 19.15 till 20.30, med Gen Daö, Yoga Kendra, Friisgatan 6c, Malmö

I den snabba takten på jobbet och generellt i våra liv är vår uppmärksamhet lätt splittrad och vårt sinne fullt av oavbrutna distraktioner. Träning i mindfulness ger oss styrkan att övervinna störande tankar och att hålla oss fokuserade på vad som ger ett fridfullt sinne.

Klasserna ges på tydlig, lättförståelig engelska. De är lämpliga för nybörjare och för dem med mer erfarenhet av meditation och mindfulness. Varje klass innehåller en föreläsning och två guidade meditationer. Klasserna är fristående, så du kan komma när du kan, eller komma på hela serien av klasser om du så önskar.

Ett rabattkort (se nedan) ger möjligheten att spara nästan 20% på avgiften jämfört med för enstaka klasser.

Drop-inpris (per klass): 120kr | studenter 80kr
Rabattkort: (3 klasser): 300kr | studenter 200kr——————————– ENGLISH ——————————–

Meditation classes – ‘Mindfulness’

Wednesdays Nov 1 – 15, 19:15 to 20:30, Yoga Kendra, Friisgatan 6C, Malmö

In the fast pace of our work and personal lives our attention is easily scattered and our mind is cluttered with endless distractions. Training in mindfulness gives us the power to overcome disturbing thoughts and to stay focused on what brings peace of mind.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English. Suitable for complete beginners and those with more experience of meditation & mindfulness. Each class includes a talk and two guided meditations. Each class is self-contained. So, you can just drop in whenever you can, or attend the whole series if you wish.

A Clip Card (see below) enables you to attend the whole series (or other classes) and save almost 20% on the class-by-class fee.

Drop-in fee (per class): 120kr | students 80kr
Clip Card: (3 x classes): 300kr | students 200kr


Learn More